Välkommen till VästeråsBoxen!

Västeråsboxen är ett  kreativt rum med småföretagare och deras önskan om att skapa tillsammans.
Människor, verk, idéer, tjänster och produkter – alla kommer de från Västerås.
Innehållet kan variera men syftet är alltid detsamma: Att visa hur samarbete, kreativitet och entreprenörskap ger mer, gagnar fler och lyfter alla.
Välkommen till Västeråsboxen som visar en ny bild av Västerås.

Här kan du ta del av blogginlägg från oss alla.

Sponsorer